Spotřebitel má právo vrátit zboží koupené pomocí internetu (telefonu), tj. typického prostředku komunikace na dálku, podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve lhůtě do 14 dnů. Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Vrací-li kupující zboží, které bylo použito a které vykazuje známky opotřebení, sníží prodávající kupujícímu cenu o částku, které zboží používáním ztratilo.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle zboží zpět spolu s vyplněným formulářem odstoupení od smlouvy. Vzorový formulář možno stáhnout ZDE.

Po obdržení zboží zašleme bez zbytečného odkladu na Váš účet odpovídající částku.